Namizno založništvo – uporabna grafika za vsakogar?

 

 

Danes črna umetnost reže svojim tiskarskim škratom kos kruha, ki ne postaja ne bel in ne enoten, temveč pisan. Raznobarven in razdrobljen je po zaslugi nekakšne demokracije, ki v duhu časa prodira v panogo, kjer tehnologija združuje estetiko v uporabno umetnost – grafiko. Sodobne digitalne tehnologije, s tako ali drugače dostopnimi grafičnimi programi, omogočajo na računalnikih Apple Macintosh in v zadnjem času na IBM združljivih PC-jih v okolju Windows “neznosno lahkost bivanja” in s tem povezane načine ter organizacijo dela. (Zanemarimo tokrat dialoge v smislu – Do you speak Windows? – No I speak MacOS!)

Kompleksnost in težnje po interdisciplinarnosti v grafični pripravi zahtevajo univerzalnega strokovnjaka, ki pozna zakonitosti jezika (tujih jezikov), tipografije, oblikovanja, delo s primernimi računalniškimi programskimi orodji in napravami, pripravo za tisk ter tehniko tiska in elektronsko komuniciranje. To je sicer dosegljiv ideal, ki pa zahteva tudi zbrano delo v čimboljših pogojih, saj mora biti operater skoncentriran na množico dejavnikov.

Predvsem laiki pa se o kopici dilem nikoli ne sprašujejo, čeprav se ljubiteljsko ali pa skoraj zares lotijo oblikovanja ter posledično grafične priprave. V magični ris grafike privablja čedalje večji krog ljudi – najrazličnejših izobrazb, poklicev in znanj – relativna enostavnost DTP orodij (Desktop Publishing – namizno založništvo), ki pa ne zadostuje, saj je za grafično pripravo potrebna vsaj še ena kratica DTR (namizna reprodukcija). Toda tudi kirurški skalpel je zelo enostavno orodje, pa ne poznam primera, da bi si kdo sam doma izrezal slepič in prišel k zdravniku samo na kontrolo.

V grafiki nekateri operirajo iz veselja, drugi pa so prepričani, da bodo zmanjšali stroške, kar se pogosto izkaže za zmoto. Ne zapravijo samo svojega časa, temveč tudi dragocen čas grafičarjev v pripravi zaradi pomanjkanja osnovnih znanj, tako s klasičnih področij estetike in tipografije, starih in novih grafičnih tehnik, kot s sodobnih področij elektronske grafične priprave in računalništva. Magični stavek, ki se ga bojijo profesionalci v grafični pripravi se glasi: “Vse je že gotovo, na disketi, lahko gre v tisk.” Vprašanje pa je: Kaj vse, kako in s čim je narejeno, da naposled zares lahko gre v tisk. Pri tem naj bi upoštevali vsebinsko-jezikovne, estetske in grafično-tehnične kriterije, ki morajo biti (ali naj bi bili) izpolnjeni za kvaliteten izdelek, da na koncu ne bi bilo potrebno zardevati uredniku, ne lektorju ne korektorju, ne oblikovalcu, DTP operaterju (stavcu) ali tehničnemu uredniku in ne tiskarju ter knjigovezu.

Da bi premaknili te probleme vsaj za cicero z mrtve točke, bom skušal pojasniti vsaj osnovne pojme, principe in orodja. Naj (p)ostane uporabna grafika, drvečim tehnologijam in diletantom ter entuziastom navkljub, uporabna umetnost.

 

Ločiti pisarno od tiskarne

Že po imenu bi lahko uganili, kaj vendar pomeni ime programske opreme, npr. MS Office. Hm? Microsoftova pisarna – v angleškem (ameriškem) jeziku, kot je večina izrazov računalniške tehnologije in z njo povezanih orodij. Če imamo legalno kopijo programske opreme, kar se za komercialno rabo vsaj spodobi, dobimo v paketu (pre)obsežen priročnik, iz katerega je moč razbrati tudi osnovni namen orodja oz. programa. Tako ima MS Word v podnaslovu napisano, da je word processor – urejevalnik besedil. Vsi pisani (v obeh pomenih besede) umotvori, ki so narejeni z njim, vključno z grafičnimi elementi, kot so digitalizirane fotografije (bitmaps), sličice (clipart) in uporabljenimi efekti, so primerni za ogled na ekranu ali tiskanje (printanje) na tiskalnikih (printerjih). MS Word je del Microsoftove elektronske pisarne in je “le” urejevalnik besedil, zato ni primeren za grafično pripravo, ker *.doc datoteke niso namenjene RIP-anju in osvetljevanju na grafični film ali plošče. Priprava za tisk se tam, kjer se delo s programom Word konča, šele začne. Oblikovanje in prelom strani potekata s programskimi orodji za DTP, ki podpirajo barvno separacijo (CMYK), oznake kritja – “paserje”, porezalnike ... DTP orodja so narejena za natančno manipuliranje s tekstom, sliko in vektorsko grafiko ter postavitev strani (layout), torej tipografsko in reprografsko modulacijo.

Ne glede na razmerje lastnega dela in izvedbe storitve profesionalnih grafikov sta dobra komunikacija in natančen dogovor, tudi glede priprave materiala in rokov med stranko ter grafičnim urednikom, osnova za sistematično delo, primerno ceno (naknadni popravki pomenijo dodatno delo in stroške) ter kvaliteto. Pri tem ima izredno vlogo premišljeno sestavljen delovni nalog, ki ga ob prisotnosti stranke izpolni komercialist, ki naj bi obvladal faze tehnološkega procesa v tej meri, da bi lahko stranki ponudil tudi alternativne rešitve. Že na začetku dela je potrebno poznati vse tehnične karakteristike končnega izdelka: format, kvaliteto papirja, vrsto tiska in dodelave ter kopico drugih malenkosti, ki prispevajo h končni podobi tiskovine, ki je nenazadnje tudi oblika komunikacije ter vsebinski in oblikovni dokument časa. Saj, spomin je slab sopotnik skozi čas, zato tisk.

 

Končno – začetek

Za bolj vztrajne laike, urednike priložnostnih publikacij in časopisov, tiskarje, arhitekte, komercialiste, oglaševalce, oblikovalce in druge umetnike bo nadaljevanje prispevka razdrlo marsikatero tehnično vprašanje, na katerega je odgovor dobro poznati že zaradi radovednosti, razgledanosti, predvsem pa iz praktičnih razlogov, da načelo umetniške svobode ne bi načelo bistva grafike kot uporabne umetnosti.

Programska orodja, ki v glavnem delujejo na operacijskih sistemih MacOS – Apple Macintosh in Windows – PC in se danes najpogosteje uporabljajo za posamezna opravila v procesu namizne grafične priprave, so (glej shemo):

- urejanje teksta (MS Word, Wordstar)

- obdelava fotografij (Photoshop)

- vektorska grafika (Illustrator, Corel Draw, FreeHand)

- elektronska montaža (QuarkXPpress, Pagemaker, InDesign)

- elektronska korektura *.pdf (Portable Document File) dokumentov (Acrobat)

- digitalni barvni preskusni odtis (BestColor)

 

Vsak od teh programov (dokaj izčrpni priročniki teh orodij so debeli 3-4 cm) ima kopico nastavitev, pa tudi dodatkov, ki jih je potrebno poznati in optimalno nastaviti. Pri obdelavi fotografij, predvsem barvnih, pa je izredno pomembna kalibracija monitorja in ustrezna konstantna bela svetloba v prostoru.

Microsoftovi pisarniški programi in Powerpoint za prezentacije niso primerni za grafično pripravo. Tudi med ljudstvom popularni risarski program CorelDraw (od verzije 3 dalje stabilno delujejo lihe verzije, ha-ha), ki je sicer zelo uporaben za vektorsko grafiko, utegne biti problematičen. Počasen je s tekstom, pri zahtevnejših barvnih postavitvah z nezmernim številom efektov ima nemalo problemov, pogosto zmrzne, proizvede ogromno datoteko, ki se na RIP-u melje celo večnost in na koncu naredi “pek” (značilni zvok, ki spremlja prekinjeno procesiranje zaradi napake), zato se ga profesionalni uporabniki izogibajo; čeprav si mnogi z njim služijo kruh. Nedvomno je soliden program, ki ga mojster obvlada, veliko učinkovitejši od super orodja, s katerim si ne zna pomagati. Manj je več. Izbira primernih orodij za posamezna opravila je osnova dobrega dela.

 

Besedilo – rokopis v elektronski obliki

Rokopis je besedilo namenjeno tisku, napisano z roko, natipkano na pisalni stroj ali računalnik. Tekste, predvsem daljše, sprejemajo sodobne tiskarne, grafični studii in založbe v elektronski obliki (imaginarno) kot datoteke, prinešene na prenosnih medijih (disketa, CD, Zip, ...) ali poslane z elektronsko pošto kot pripet dokument (file). Tako pripravljeno besedilo skrajša delovni proces, poceni storitev in odpravlja nepotrebne napake pri pretipkavanju.

Pri vnašanju teksta v računalnik (s pomočjo enega od urejevalnikov teksta) je potrebno upoštevati pravopis, pravilno vnašanje ločil in presledkov (tipkamo po en presledek za piko, vejico, ...; med oklepajem in tekstom ter zaklepajem ni presledka, prav tako ne med tekstom in narekovaji v premem govoru ...). Česa vse, nič hudega sluteči uredniki, ne dobimo na ekran. Jezik ti materni!

Besedila, namenjenega za tisk, načeloma v urejevalniku teksta ne oblikujemo, tipkamo ga kot gladek tekst (posebne želje označimo na izpisu: krepko, kurziv, ime pisave ...). Odstavke izvedemo s tipko “enter” (ne označujte jih s tabulatorjem ali s presledkom). Umikov ne urejamo s presledki, temveč s tabulatorjem. Ne tipkajte z verzalkami (velikimi tiskanimi črkami), še posebej se tega izogibajte znotraj tekočega besedila. V programu je pametno izklopiti neprimerne avtomatske popravke. Opombe naj bodo na koncu besedila, drugače jih je potrebno prerazporediti (avtomatika iz urejevalnika se pri nadaljnjem delu s tekstom – pri prelomu – ne obnese).

Urednik vsa besedila publikacije uredi enotno, po istem sistemu, kot celoto. Glavni naslov naj bo jedrnat, izogibajte se dolgim stavkom (naslovi brez ločil so grafično lepši). Naslovje (hierarhija: nadnaslov, glavni naslov, podnaslov, povzetek) naj se pojavlja enako pri vseh tekstih znotraj ene celote. Spisek tekstov (vsebina), na katerega urednik vnese opombe, naj bo natančno urejen (vrstni red). Naslovi člankov v kazalu naj se ujemajo z imeni datotek, datotek ne podvajajte, oddajte vedno končno verzijo.

Besedila naj bodo lektorirana in jezikovno ter vsebinsko brezhibna, preden jih prevzame grafični urednik. Vse vsebinske spremembe je primerno opraviti pred lektoriranjem. Neučakani imetniki najnovejših različic programa naj dokument raje shranijo v nižjo verzijo, kajti profesionalnim uporabnikom programske opreme se nikoli ne mudi z instaliranjem nepreizkušenih verzij, predvsem ne na grafične postaje, s katerimi se služi kruh, to je preveč tvegano, če poznamo polizdelke, ki jih kot končne verzije pogosto prodajajo programerske hiše. Torej, poskrbimo za čim bolj brezhiben rokopis, združljivost (kompatibilnost) in končno kontrolo.

 

Korektura – zoper razmnoževanje napak

Pri oblikovani in postavljeni tiskovini se praviloma – brez dodatnih stroškov – popravljajo le naknadno odkrite napake in nepravilne delitve. Za končno avtorsko korekturo (kot naročnik ali oblikovalec) si vzemite čas, če je le mogoče uporabljajte standardna korekturna znamenja, in preverite vsebino, barve ter obliko.

Sistematično odkrivanje in popravljanje napak v vseh fazah delovnega procesa je osnova za kvaliteto in doseganje standardov kakovosti. Naj vam ne bo žal tisočaka za preizkusni odtis, še posebej, če gre za barvno tiskovino. Dokler milijonska naklada ni stiskana je majhen spodrsljaj poceni. Cicero bi pripomnil: Omnia rerum principia parva sunt – začetki vseh stvari so majhni. Da ne pozabimo: napaka se v grafični tehniki razmnoži!

 

Tipografija – osnova pisnega sporočanja

Naloga uporabne grafike je, zlasti tipografije, dati vsebini primerno obliko. Bralcu predstaviti napisano besedilo na nevsiljiv način, pregledno, urejeno in čitljivo. Znani tipograf Emil Ruder pravi: “Tipografija je bolj kot grafično oblikovanje izraz tehnologije, natančnosti in dobre urejenosti.” Natisnjene črke, urejene v vrstice z natančno določenim razmikom in postavljene v stolpce z ustrezno poravnavo, se ravnajo po načrtovanih mrežah, ki določajo razmerja med potiskano in belo površino. Zlasti v knjigah in drugih daljših besedilih je tipografija, ki omogoča branje brez truda in je takorekoč nevidna, opravila svoje poslanstvo.

Font, natančno in estetsko oblikovana črkovna družina, po besedah tipografa in kaligrafa Jovice Veljovića, nastaja približno dve leti. Tipograf z izredno preciznostjo in občutkom oblikuje zakonitosti družine črk, različne debeline reza, širine, izpelje ligature, izvede spacioniranje – krojenje (t.i. kerning pare), pogosto za posamezno velikost ponovno oblikuje razmerja ... Že občutek za skladno, predvsem pa spoštovanje do tega dela, nam kljub (po)ustvarjalni žilici in blaznim zmogljivostim digitalnih orodij ter efektov, ne dopušča pačenja črk, raztegovanja, zvijanja in maličenja. Že mešanje različnih tipografij je početje, ki zahteva tehtnost in estetski občutek. Predvsem pa je treba upoštevati, da imajo posamezne tipografije svoj karakter, ki narekuje njihovo smiselno uporabo. Zamislite si logotip firme Digital v gotici, ali pa Ben Hur izpisano v obliki črk z LCD zaslona. To bi bilo popolnoma zgrešeno, nonsens, razen če bi radi izzvali ironičen učinek oz. parodijo.

Zavedati se je treba, da ima tipografija svoje preizkušene zakonitosti in pravila. Slovenski jezik zaradi šumnikov zahteva večji razmik med vrsticami (120 % črkovne višine), da so ozki stolpci postavljeni v blok ali polni lukenj ali delitev, da je sredinska poravnava težje berljiva od leve, da je tekst v negativu za nemoteno branje potrebno povečati oz. odebeliti... Pravila naj krši tisti, ki jih pozna in obvlada, da bo znal smiselno ter učinkovito uporabiti posebne učinke.

In še opomba: za profesionalno rabo so primerni PostScript fonti Type 1, kar TT fonti niso. Kadar prenašate grafični izdelek v osvetljevanje, je v skladu z latinskim rekom pametno vzeti tudi fonte – Omnia mea mecum porto (Vse svoje nosim s seboj). Danes je v obtoku toliko različnih pisav, prava inflacija, da je nemogoče, da bi imeli vsi vse. In na koncu naj vam ne bo nerodno pogledati čšž-jev na filmu, kdo ve, morda jih pa tam ni. In že smo v kaši. Joj, kakschna schkoda!

 

Slike – fizične in imaginarne

Fizični slikovni material, fotografije in diapozitive, pa naj gre za časopis ali reklamo, je potrebno nedvoumno označiti: kaj, kam spada v publikaciji, barvno ali črnobelo, ... Podnapise k slikam je najbolje vnesti v datoteko z besedilom članka. Ne pišite direktno na fotografije (črnilo se spaca na druge fotografije), ne pišite nanje s svinčnikom (niti s kemičnim), še posebno tega ne počnite na mehki podlagi (reliefni odtis). Bolj primerna je samolepilna etiketa na hrbtni strani fotografije. Na fotografijah ničesar ne označujte, niti jih ne izrezujte (izreze, maske in posebne želje označite na skici). Diapozitive shranjujte v srajčkah in jih obvarujte pred poškodbami.

Fotokopije so ustrezna predloga le za grafe in črtne risbe (fotografija izjemoma). Slikovni material, poslan po telefaksu, je zaradi slabe kvalitete neprimeren za skeniranje (digitalizacijo). Pečatni odtisi logotipov (štampiljke) niso primerna predloga za skeniranje.

Na splošno je logotip, opremljen s podatki iz celostne podobe (barve, pojavne oblike, aplikacije, ...), najbolje dostaviti v elektronski obliki (vektorska grafika, ki omogoča boljše manipuliranje), kot datoteko risarskih programov Freehand, Illustrator ali CorelDraw oz. eksportirano v formatu eps. (fonte spremenjene v krivulje), ki podpira vektorske in slikovne rastrske (bitmap) zapise.

 

Slikovni material v elektronski obliki (imaginarni) je danes čedalje pogostejši, saj je oprema za izdelavo digitalnih fotografij razmeroma lahko dostopna (kvaliteta je najpogosteje sorazmerna s ceno): ploski skenerji – od cenenih do profesionalnih, digitalni fotoaparati in kamere. Digitalizirana fotografija (bitmap): na disketi, CD-ju, poslana po elektronski pošti (e-mailu) kot pripet dokument, mora poleg ustrezne optične in likovne kvalitete ustrezati tehničnim zahtevam za grafično reprodukcijo (resolucija – ločljivost, barvni format, elektronski format). Najpogostejši elektronski formati, primerni za grafično pripravo, so:

- EPS (Encapsulated PostScript)

- TIF (Tagged Image File Format)

- JPG (developed by Joint Photographic Expert Group)

- PICT (na osnovi Mac OS QuickDraw)

- WMF (Windows metafile)

Ti podpirajo poleg zapisa barvne slike (preko 16 milijonov barv) RGB in CMYK še monokromatski zapis 256 sivin ter 1-bitni črno-bel zapis. Nekateri formati podpirajo tudi različne maske, poti, plasti, stiskanje z ali brez izgube kvalitete, odvisno od formata; informacijo z vektorsko grafiko pa lahko vsebujejo le eps, pict in wmf. PhotoCD, format narejen pri Eastman Kodak Company in namenjen shranjevanju digitalnih slik (bitmaps) na CD, ne podpira CMYK formata. Gif, popularni format za internet, podpira le 256 barv. Slike v barvnem formatu RGB z ekransko resolucijo 72 dpi so v razmerju 1:1 primerne le za prikaz na ekranu in objavo na spletu (internet).

Ustrezna ločljivost fotografij za barvne reprodukcije v tisku je 300 dpi (dot per inch) pri razmerju 1:1 in za časopis 250 dpi. Pomembno je, v katerem barvnem formatu (modelu) smo digitalno fotografijo shranili: RGB (red, green, blue) – aditivno mešanje barv, CMYK (cyan, magenta, yelow, black) – subtraktivno mešanje barv. Obseg barvnega prostora se pri različnih formatih spreminja, največji je v naravi (svetloba), manjši na diapozitivu, še manjši na monitorju (RGB) in najmanjši v barvni reprodukciji (CMYK), s katero večinoma upodabljamo barvne slike v grafiki (color tisk). Barvno sliko je potrebno pretvoriti iz RGB v CMYK upoštevaje parametre barvne separacije, ki so odvisni od različnih dejavnikov (vrste in barve papirja, predvidenega prirasta rastrske pike, tehnike tiska, ...). Eno od primernih programskih orodij za obdelavo slik je Adobov Photoshop. Odvisno od tehnologije in delovnega procesa pa lahko poteka barvna separacija tudi na RIP-u. Sistem barvnega upravljanja predvideva namensko prilagajanje digitalne fotografije na osnovi ICC opisov (npr. v univerzalnem barvnem prostoru CIE LAB) na vsaki izhodni enoti posebej, odvisno od namena in naprave (RIP – osvetljevalna enota – grafični film, RIP – tiskalnik – digitalni poskusni odtis).

Nekaterih barv sploh ni mogoče reproducirati saj se del odtenkov iz barvnega prostora RGB pri pretvorbi v CMYK izgubi. Nekatere barve izbrane po Pantone ali kateri drugi barvni lestvici pa v modusu CMYK niso identične kataloškim odtenkom, če je potrebno jih tiskamo kot posebno barvo (spot color) t.i. peto barvo (npr. CMYK + Pantone X). Vse to moramo predviditi, upoštevati in zopet s primernim orodjem pripraviti.

 

Oblikovanje – podpora vsebini

Področje oblikovanja je preobsežno za kratek povzetek. Likovni del oblikovanja je v smislu umetniške svobode relativno odprt, bolj odvisen od domišljije kot od orodij. Vendar je priporočljivo upoštevati osnovne estetske zakonitosti, tako da uporabimo obliko v primernem odnosu z vsebino. Tehnični del oblikovanja in priprave za tisk pa je bolj eksakten, kar zahteva urejenost ter tehnično natančnost.

Format elektronskega dokumenta naj bo enak formatu obrezane tiskovine. Kadar je list potiskan do roba (v živo) je potrebno upoštevati porezave. Vizitka, postavljena na A3-format, četudi je vse gotovo, gre na osvetljevalko šele po ustrezni (odvečni) predelavi dokumenta. Vsak poseg v postavitev pa poveča možnost napake.

Barvnih sistemov v dokumentu ne moremo mešati vse počez: RGB in CMYK s spot barvami. Vse odtenke določene barve je potrebno uporabiti v enem sistemu, saj npr. konvertirani Pantone v CMYK-u ni popolnoma enak spot barvi, ker je le približek. Mogoče je (npr. v novejši verziji programa QuarkXPress) pri printanju barvne separacije skonvertirati Pantone v CMYK, ne pa obratno. V reprostudiu, kjer boste osvetljevali lastno datoteko se pozanimajte, v katerem modusu naj bodo barvne slike (RGB ali CMYK).

Oglaševalci, kako stlačiti slona v fička? To je štos z enako poanto kakor natrpati v četrtinko reklame (na nekaj ubornih kvadratnih centimetrov) vse logotipe firm, ki jih zastopa oglaševalec vključno z blagovnimi znamkami in simboličnimi slikami artiklov, na veliko napisanimi informativnimi cenami – z oblački ugodno, prečrtanimi starimi cenami, eno gosto tipkano stran modelov iz skladišča, na vrh pa res velik logotip firme z naslovom, faksom, telefoni, mobiteli in pripadajočo opremo ter ja, da ne bi pozabili, velik slogan v obupni tipografiji. Če bo prostor pa še ... Zavijate z očmi in pravite, da pretiravam. Eh, no, malo res, priznam. V resnici je šlo za polovičko reklame.

In baje bi moral biti oblikovalec dober psiholog ... pogosto bi moral biti tudi psihiater, čarovnik in jasnovidec hkrati. Kar je naročeno danes, naj bi naredili že predvčerajšnjim, da bi bilo včeraj gotovo. In za izpolnjevanje treh zahtev: hitro, kvalitetno in poceni, nujno ena od komponent trpi na račun drugih dveh. Za optimalni kompromis je potrebno kar nekaj znanja, občutka in spretnosti.

 

Zaključek – norec, ki vztraja ...

William Blake, angleški pesnik, slikar in grafik, je zapisal: “Norec, ki vztraja pri svoji norosti, bo postal moder.” Aluzija se ponuja kar sama od sebe. Današnje tehnične rešitve spodbujajo zlivanje ter prehajanje posameznih faz grafičnih postopkov ene v drugo in po drugi strani omogočajo izvajanje opravil na enem mestu, kjer operater izvaja dela, ki so se nekdaj v grafični industriji delila na več poklicev. Iz teh razlogov nekateri grafični poklici iz obdobja po Gutenbergu in Cerdonisu*, danes izumirajo, pojavljajo pa se novi. A tiskarskemu škratu se ni treba bati, da bi izumrl, kljub na videz vsemogočnim tehnologijam (ali pa ravno zaradi njih). Kar je v času klasičnega ročnega stavka pomenila “riba”, lahko nastane v današnjem digitalnem svetu črk zaradi množice kodnih tabel iz znakov čšž. Zbito svinčeno črko zahrbtno zamenja pokvarjen font, ... morda še za spoznanje bolj moteče. Ali pa težnja po čim boljšem naredi ogromno datoteko, ki pogoltne veliko časa za nič.

Vendar, če vpletemo še znamenitega ameriškega pesnika Walta Whitmana, čigar prstov se je držala tiskarska barva, z asociacijo na njegovo pesem Zate, o, Demokracija, lahko naredimo konstruktiven zaključek. Po demokratičnih načelih, ki so, roko na srce, stroki bolj v škodo kot v korist, lahko postane namizno založništvo uporabna grafika za vsakogar le pod pogojem, da bo norec, ki vztraja, vztrajal tudi pri sprotnem spremljanju razvoja, vseživljenjskem učenju in izobraževanju, kar ima za posledico postati moder. Tako bomo lahko nemški pregovor: “Prezgodaj narejeno in prepozno premišljeno, je že marsikoga spravilo v zagato,” brez zadrege vrgli v koš, saj bo naš prispevek pri delu v uporabni grafiki zares uporaben v vseh pogledih in bo v končni fazi tak tudi izdelek. Dovršen, lep in uporaben.

 

Blaž Prapotnik

 

 

Opomba:

Matthaeus Cerdonis de Windischgretz – Matevž Cerdonis iz Slovenj Gradca je prvi dokumentiran tiskar iz slovenskih krajev. Študiral je na Dunaju, postal baccalaureus in magister ter predaval na univerzi. V letih od 1482 do 1487 je imel svojo tiskarno v Padovi, kot zadnji samostojni tiskar inkunabul. Izdal okoli 60 poljudno-znanstvenih knjig, predvsem za potrebe tamkajšnje univerze, med njimi nekaj izrazito humanističnih. Cerdonis je tiskal le z eno vrsto črk – z malo gotico in namesto listov paginiral le polovične tiskovne pole. V NUK-u hranijo nekaj njegovih originalnh tiskov.

Po Cerdonisu je na pobudo avtorja imenovan tudi grafični studio z založbo v Slovenj Gradcu, kjer je bil dotični zaposlen.