Priporočila uporabnikom grafičnih storitev

 

Spoštovani, za učinkovito delo in storitev ter kvaliteten končni izdelek je potreben natančen dogovor med stranko, oblikovalcem in grafičnim urednikom. S sistematičnim delom zagotovimo optimalne pogoje, kvaliteto in primerno ceno (naknadni popravki pomenijo dodatno delo in stroške). Že v začetku procesa je potrebno poznati vse tehnične karakteristike končnega izdelka, tiskovine: format, kvaliteto papirja, vrsto tiska in dodelave itd., zato je potrebno natančno izpolniti delovni nalog. Hkrati pa je potrebno pravočasno zagotoviti predloge v ustrezni obliki (fotografije, diapozitivi, logotipi, tekst). Prosimo, da v izogib težavam upoštevate navodila.

 

TEKSTI:

Besedila praviloma sprejemamo v elektronski obliki s priloženim izpisom (A4), na katerega avtor – naročnik vnese opombe. Vse vsebinske popravke opravite pred lektoriranjem. Teksti morajo biti lektorirani in jezikovno ter vsebinsko brezhibni, preden jih prevzame grafični urednik. Ob končni korekturi oblikovane in postavljene tiskovine se načeloma popravljajo le morebitne naknadno odkrite napake, delitve in tiskarski škrati. (Morebitno pretipkavanje besedil posebej obračunamo, potrebna pa je tudi dodatna avtorska korektura).

Pri vnašanju teksta v računalnik (s pomočjo enega od urejevalnikov teksta) pazite na pravopis, pravilno vnašanje ločil in presledkov. Umikov ne urejajte s presledki, temveč s tabulatorjem, odstavkov ne označujte ne s tabulatorjem ne s presledkom. Vrstic ne delite. Ne tipkajte z verzalkami (velikimi tiskanimi črkami), še posebej se tega izogibajte znotraj tekočega besedila. Opombe vnesite posebej na koncu besedila (avtomatika se pri nadaljnjem delu s tekstom ne obnese). Besedila, namenjenega za tisk, v urejevalniku besedila načeloma ne oblikujemo (prelamljamo); znotraj besedila določimo le tipografske odtenke poševno (kurziv), krepko (bold) .., (posebne želje – ime pisave ... označimo na izpisu:).

 

SLIKOVNI MATERIAL:     

              – fotografije (gladek fotografski papir, mat papir je manj primeren - slabši rezultati),

              – diapozitivi (za povečave >10 so primernejši veliki diapozitivi) in negativi

Slikovni material je potrebno jasno označiti. Primerna je samolepilna etiketa na hrbtni strani fotografije.

Ne pišite direktno na hrbtno stran fotografije s pisalom, ki se briše (packe črnila se prenesejo na druge fotografije)
ali
kemičnim svinčnikom, še posebno tega ne počnite na mehki podlagi (reliefni odtis).

Na fotografijah ničesar ne označujte, niti jih ne izrezujte (izreze, maske in posebne želje označite na skici).
Fotokopije niso ustrezna predloga za grafično reprodukcijo (izjemoma zelo enostavne črtne).

Slikovni material, poslan po telefaksu, je zaradi slabe kvalitete neprimeren za skeniranje (digitalizacijo).
Pečatni odtisi logotipov (štampiljke) niso primerna predloga za skeniranje.

 

SLIKOVNI MATERIAL V ELEKTRONSKI OBLIKI:

Digitalizirana fotografija (bitmap): na disketi, CD-ju, poslana po e-mailu (kot samostojen pripet dokument), mora poleg ustrezne kvalitete ustrezati tehničnim zahtevam za grafično reprodukcijo (resolucija - ločljivost, barvni model, elektronski format).

ločljivost: za barvne reprodukcije 300 dpi (format fotografije 1:1), za časopis 250 dpi (format fotografije 1:1);      

barvni model: RGB, v CMYK pretvorite le, če poznate parametre barvne separacije, formati: .eps (DCS), .tif, .jpg.

Računalniške risbe, logotipi – vektorska grafika, slike - pazi na ustrezno ločljivost. Slike 1:1 z ekransko resolucijo 72 dpi so primerne le za prikaz na ekranu - www! Pred oblikovanjem lastnih datotek, namenjenih osvetljevanju, se posvetujte z grafičnim urednikom. MS WORD je urejevalnik besedil zato *.doc datoteke niso primerne za grafične postavitve in osvetljevanje. Prelom strani poteka v DTP (namiznozaložniških) programih (npr. InDesign, QuarkXpress), ki podpirajo barvno separacijo (CMYK), Post Script, porezalnike …

 

Želim ustvarjalno in uspešno sodelovanje.                                                                               

Blaž Prapotnik