Priporočila urednikom publikacij

 

Urednik vsa besedila publikacije uredi enotno, po istem sistemu, kot celoto.

Naslovje (hierarhija: nadnaslov, glavni naslov, podnaslov, povzetek) naj se pojavlja enako pri vseh tekstih.

Glavni naslov naj bo jedrnat, izogibajte se dolgim stavkom (naslovi brez ločil so grafično lepši).

Spisek tekstov (kazalo) na katerega urednik vnese opombe naj bo natančno urejen (vrstni red).

Naslovi člankov v kazalu naj se ujemajo z imeni datotek in imeni datotek fotografij, oddajte vedno končno verzijo.

Tekste sprejema grafični studio v elektronski obliki (elektronska pošta, USB, disketa).

Besedila morajo biti lektorirana in jezikovno ter vsebinsko brezhibna, preden jih prevzame grafični urednik.

Vse vsebinske popravke opravite pred lektoriranjem. Ob končni korekturi (uporabljajte standardna korekturna znamenja) oblikovane in postavljene tiskovine se popravljajo le naknadno odkrite napake in nepravilne delitve.

Pri vnašanju teksta v računalnik (s pomočjo enega od urejevalnikov besedil) pazite na pravopis, pravilno vnašanje ločil in presledkov (presledek za piko, vejico, med oklepajem in tekstom ni presledka, ...). V programu izklopite moteče avtomatske popravke. Odstavke izvedemo s tipko “enter” (ne označujte jih s tabulatorjem ali s presledkom). Umikov ne urejajte s presledki, temveč s tabulatorjem. Vrstic ne delite. Ne tipkajte z verzalkami (velikimi tiskanimi črkami), še posebej se tega izogibajte znotraj tekočega besedila. Znak za stopinje je ° (AltGr+5 oz. Alt+0176) ne uporabljajte 0 ali o.

Opombe vnesite posebej na koncu besedila (avtomatika se pri nadaljnjem delu s tekstom včasih ne obnese najbolje).

Besedila, namenjenega za tisk, načeloma ne oblikujemo v urejevalniku besedila, tipkamo ga kot gladki tekst, krepko, kurziv označimo v besedilu (posebne želje: ime pisave, barve .., označimo posebej). Če imate najnovejšo različico programa je dokument bolje shraniti v nižjo verzijo (v izogib težavam s kompatibilnostjo).

Avtorje tekstov - ime in priimek in morebitne nazive pišemo nad naslov ali pod tekst – vendar enotno skozi celotno publikacijo ali poglavje. V slovenskem jeziku pišemo ime pred priimkom, kratice krajšamo s piko in pišemo s presledkom.

Podnapise k slikam je najbolje vnesti v datoteko z besedilom (z oznako fotografije).

Fotografije - slikovni material v elektonski obliki Fotografije priložite posebej, kot samostojen dokument z ustreznim imenom članka (kamor spada) in zap. št, v besedilo – članek vnesite na mesto, kjer je predvidena fotografija, oznako npr. FOTO 1: podpis k sliki.

Digitalizirana fotografija (bitmap): na disketi, CD-ju, poslana po e-mailu (kot samostojen pripet dokument), mora poleg ustrezne kvalitete ustrezati tehničnim zahtevam za grafično reprodukcijo (resolucija - ločljivost, barvni model, elektronski format); ločljivost: za barvne reprodukcije 300 dpi (format fotografije 1:1), za časopis 250 dpi (format fotografije 1:1); barvni model: RGB, končni - CMYK (pretvorite, če poznate ustrezne parametre barvne separacije), formati: *.tif, *.eps, *.jpg. (format *.gif ne podpira zadostnega števila barv)

Slike 1:1 z ekransko resolucijo 72 dpi so primerne le za prikaz na ekranu – www! Risbe, logotipi – vektorska grafika.

MS WORD je urejevalnik besedil zato *.doc datoteke niso primerne za grafične postavitve. Prelom strani poteka v DTP (namiznozaložniških) programih (npr. QuarkXpress, InDesign), ki podpirajo barvno separacijo (CMYK), oznake kritja, porezalnike, Post Script, …

Fotografije – slikovni material je potrebno nedvoumno označiti: kaj, kam spada v publikaciji, barvno/črnobelo, ...

Primerna je samolepilna etiketa na hrbtni strani fotografije. Ne pišite direktno na fotografije (črnilo se spaca na druge fotografije); ne pišite nanje s svinčnikom (niti s kemičnim), še posebno tega ne počnite na mehki podlagi (reliefni odtis).

Na fotografijah ničesar ne označujte, niti jih ne izrezujte (izreze, maske in posebne želje označite na posebni skici).

Fotokopije so ustrezna predloga le za grafe in črtne risbe (fotografija izjemoma).

Slikovni material, poslan po telefaksu, je zaradi slabe kvalitete neprimeren za skeniranje (digitalizacijo).

Pečatni odtisi logotipov (štampiljke) niso primerna predloga za skeniranje.

 

Želim ustvarjalno in uspešno sodelovanje.                                                                               

Blaž Prapotnik